Audits_Hero Image 1300x725
Interne audits, arbejdsmiljøgennemgange og sikkerhedsrunderinger

Gennemfør og dokumenter interne audits, arbejdsmiljøgennemgange, sikkerhedsrunderinger med checklister i et centralt værktøj

Hvordan er APV-checklisten, har du en god oversigt over alle ting, der skal kontrolleres under en revision? Gennemfør og dokument inspektioner, checklister og sikkerhedsrunder fra et nøgleværktøj.

 

 1. Vælg mellem færdige skabeloner, tilpas eller design dit helt egen formular alt efter hvilken intern audit, arbejdsmiljøgennemgang eller sikkerhedsrundering som skal udføres
 2. Foretag den interne audit med en smartphone eller tablet
 3. Planlæg og opret gentagne audits i kalenderen og få en notifikation, når datoen nærmer sig
 4. Opret relevante og tilpassede sikkerhedstiltag direkte fra din formular, når du udfører auditten

Fordele

Benefit 1 Audits 1000 x 625
Relevant

Gør det muligt for medarbejderne at gennemføre og dokumentere interne audits når og hvor de skal med et intuitivt værktøj

  • Brug færdige skabeloner, eller opret dine egne tilpassede tjeklister eller interne audits for at sikre standardisering på tværs af organisationen
  • Kontrollister til ISO-certificering gør det nemt at systematisere og dokumentere
  • Brug din smartphone til at vedhæfte relevante billeder og dokumenter
Benefit 2 Audits 1000 x 625
Oversigt

Planlæg og organiser interne audits og deres tilknyttede tiltag

 • Planlæg let interne audits, og se kommende og afsluttede audits i kalenderfunktionen - modtag notifikationer via e-mail om kommende audits
 • Liste over korrigerende handlinger relateret til den gennemførte audit og handlingernes status
 • Audits kan udføres med scoringer - sorter efter godkendte eller ikke godkendte revisioner
Benefit 3 Audits 1000 x 625
Effektivt

Forbedr produktiviteten ved at fjerne den unødvendige dokumentation og manuelle håndtering ved papirbaseret rapportering

 • Automatiser notifikationer til den ansvarlige person for at sikre, at interne audits udføres til tiden og på korrekt vis
 • Et intuitivt værktøj til gennemførelse af audits strømliner processen og reducerer arbejdet med at dokumentere audits
 • Tilføj nye tiltag direkte under auditten for at sikre effektivt overblik

Ina
Account Manager, EcoOnline

Få struktur på jeres APV-arbejde i dag

Lad os vise dig værktøjerne, du skal bruge for at få styr på din APV-proces.

Tag kontakt med os for at lære mere om Safety Manager.