Substitution_Hero 1300x725
Substitution af farlig kemi

Substituer farlig kemi med sikrere alternativer og dokumenter processen

 

 • Sammenlign og evaluer alternative produkter
 • Få let oversigt over farerne
 • Gør det lettere at overholde substitutionspligten
 • Træk en rapport med fuld oversigt over jeres substitutionsarbejde
Chemical substitution_benefit_1

Udfør substitution i 4 trin

Få et nemt overblik over fareklassificeringer ved forskellige produkter, hvilket gør det mere lettere at se, om der er et passende alternativ eller ej / Hent en øjeblikkelig oversigt og start substitutionsprocessen med de kemikalier i din beholdning, der findes på f.ek.s ECHAs godkendelses- eller kandidatliste.

 • Filtrer produkter efter kemiske egenskaber og vælg en eller flere
 • Find og klik på det alternativ, der passer til dine behov, og sammenlign produkternes egenskaber overfor hinanden
 • Erstat med et sikrere produkt og dokumenter det let overfor myndighederne

Chemical substitution_benefit_2-1

Reducer de samlede risici i din virksomhed

Med substitution kan du reducere antallet af farlige kemikalier med op til 25 procent

 • Reduceret behov for sikkerhedsforanstaltninger og værnemidler
 • Reduceret behov for særlige procedurer i forbindelse med produktion, anvendelse, affaldshåndtering og transport af kemi
 • Fordelagtigt for dit produkts og din virksomheds brand

Chemical substitution_benefit_3-1

Nedsat risiko for skade på mennesker og miljøet

 

 • Ved at udskifte eller udfase skadelige kemikalier, bidrager du til mere miljøvenlige produkter
 • Minimer tilstedeværelsen af ​​farlige kemikalier i produkter, industrielle processer og værdikæder

 • Reduceret mængde farligt affald og omkostninger til håndtering af affald

Ina
Account Manager, EcoOnline

Kom igang med struktureret substitution i dag

Lad os vise dig hvordan substitutionsmodulet fungerer i Chemical Manager og se hvordan du effektivt kan erstatte farlige kemikalier.

Kontakt os for at lære mere om substitutionsmodulet i Chemical Manager.