Udstyr som iføres for at beskytte mod farlige stoffer eller arbejdsmiljøer kaldes personlige værnemidler

 

I denne guide får du et overblik over værnemidler, som beskytter mod farer såsom slag, ekstreme temperaturer, skadelige kemikalier, støv og andre farer som du kan blive udsat for på arbejdspladsen.

 

Indtast dine oplysninger for at downloade