CLP-plakat

Siden 2012 har CLP givet retningslinjer for klassificering, mærkning og emballering af kemikalier. Efter 1. juni 2017 skal alle sikkerhedsdatablade og faresymboler opdateres i overensstemmelse med CLP’s kemikaliebestemmelser. Download vores CLP-plakat og giv dine medarbejdere overblik over farerne.

CLP-reglerne vedrører alle virksomheder, der fremstiller, importerer, distribuerer eller bruger farlige kemikalier. De orangefarvede symboler erstattes med piktogrammer, som er hvide med en rød ramme. Derudover er der kommet flere symboler du skal være opmærksom på.

Hvis du fremstiller, sælger, distribuerer eller importerer kemikalier:

  1. Findes dine produkter i butikkerne med de gamle faresymboler? Sørg for, at disse får de nye mærker eller trækkes tilbage fra markedet.
  2. Gennemgå dine sikkerhedsdatablade og undersøg om oplysningerne overholder de nye klassificeringskrav. Gør det allerede i dag!
  3. Sæt de nye mærker på alle dine produkter.
  4. Sørg for at dine kunder får det opdaterede sikkerhedsdatablad – hvis du ikke er omhyggelig med dette, kan det få store konsekvenser i resten af ​​værdikæden.

 

Hvis du håndterer kemikalier på din arbejdsplads:

  1. Uddan alle medarbejdere i hvad de nye faresymboler betyder. Et godt tip er at hænge en oversigt op, der hvor kemikalier anvendes, så informationerne er synlige for alle. Du kan for eksempel Udskrive en folder fra Miljøstyrelsens hjemmeside.
  2. Undersøg om der er emballage, du selv fylder op, og sørg for, at disse er udstyret med den korrekte mærkning
  3. Opdater risikovurderingen og find ud af om den nye klassificering påvirker din risiko. Det kan være, du bliver overrasket
  4. Kræv af dine leverandører at produkterne mærkes med CLP-mærkningen.


Indtast dine oplysninger for at downloade