Har din virksomhed sikkerhedsdatablade i ringbind kan du med fordel skifte til en online database i stedet

Sikkerhedsdatablade, SDS, MSDS - alt hvad du skal vide

EcoOnline Blog

Find sikkerhedsdatablade fra dine leverandører her og lær alt, hvad du skal vide om reglerne for sikkerhedsdatablade.

 

Find sikkerhedsdatablade i EcoOnlines gratis database

 

Et sikkerhedsdatablad er det vigtigste dokument, vi har til at sikre den lovlige og sikre brug af kemikalier.

 

Tidligere blev sikkerhedsdatabladet kaldet en leverandørbrugsanvisning, da det er din leverandørs anvisninger til sikker brug af et kemikalie eller kemisk produkt.

I dag er den mest almindeligt anvendte forkortelse SDS eller MSDS (material safety data sheet). Sikkerhedsdatabladet er til for at gøre det muligt for dem, der arbejder med eller i nærheden af ​​farlige kemikalier, at beskytte sig selv mod sundhedsskade.

 

Sikkerhedsdatabladet = en vigtig hjælp

 

Et sikkerhedsdatablad indeholder informationer om alle de nødvendige sikkerhedskrav, du skal kende, når du bruger kemikalier. Sikkerhedsdatabladet er med andre ord det vigtigste dokument i din virksomheds systematiske, kemiske arbejdsmiljøarbejde.

Sikkerhedsdatabladet indeholder nyttige oplysninger om faremærkning, førstehjælp, værnemidler og håndtering af farligt affald. Derudover fungerer sikkerhedsdatabladene som en vigtig hjælp til arbejdet med at:

 • identificere hvilke kemikalier der bruges i virksomheden
 • risikovurdere kemikalierne
 • gennemføre nødvendige beskyttelsesforanstaltninger

 

Guide: Dine 6 pligter til dokumentation af farlige stoffer og materialer

 

Digital løsning til sikkerhedsdatablade

 

EcoOnline tilbyder Nordens største digitale løsning til sikkerhedsdatablade. I vores database kan du søge og finde tusinder af opdaterede sikkerhedsdatablade.

Vi hjælper tusinder af virksomheder med at få kemikalierne i orden og overholde reglerne.

Sammen kan vi finde løsninger, der garanteret vil give dig og dine kolleger en lettere og sikrere hverdag.

 

Få styr på dine sikkerhedsdatablade og kemiske apv i Chemical Manager

 

Krav til sikkerhedsdatablade

 

Der er flere krav til både format og indhold i et sikkerhedsdatablad. Det skal blandt andet fremgå klart, hvornår databladet er udarbejdet, og hvem der er den ansvarlige for udarbejdelsen af ​​databladet.

Et sikkerhedsdatablad skal indeholde 16 punkter, og du kan nok forestille dig, hvor lang tid det vil tage at finde de oplysninger, du leder efter. Heldigvis er ikke alle punkter lige vigtige! Vi har samlet de 7 vigtigste i et enkelt dokument, som du kan downloade her:

 

Download: De 7 vigtigste punkter i et sikkerhedsdatablad

 

Enhver, der fremstiller, importerer eller leverer kemikalier er forpligtet til at vedlægge et sikkerhedsdatablad ved første levering. Leverandøren skal opdatere sikkerhedsdatabladene, så snart nye oplysninger er tilgængelige, f.eks. nye fareoplysninger, når en godkendelse er blevet udstedt eller afvist, eller hvis der er indført en begrænsning.

Arbejdsgiveren skal sikre, at der bruges sikkerhedsdatablade for farlige stoffer og farligt biologisk materiale i virksomheden. Arbejdsgivere er forpligtet til at oprette en kemidatabase, hvor alle sikkerhedsdatablade indsamles. Medarbejdere skal trænes i brugen af ​​kemidatabasen, så de let kan finde vigtige oplysninger. Derudover skal det tydeligt fremgå, hvem der skal:

 • være ansvarlig for at kontrollere sikkerhedsdatabladet for nye kemikalier, før de bruges
 • sørge for, at sikkerhedsdatabladene er ajourførte
 • indhente manglende information fra producent / importør / leverandør, hvis sikkerhedsdatabladene er mangelfulde

 

Hvad indeholder et sikkerhedsdatablad?

 

Krav til format og indhold af et sikkerhedsdatablad findes i den europæiske kemilovgivning, REACH.

Det skal klart fremgå, hvornår sikkerhedsdatabladet er udarbejdet, og hvem der er ansvarlig for udarbejdelsen af ​​det.

Sikkerhedsdatablade skal indeholde 16 obligatoriske punkter på dansk:

 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
 2. Fareidentifikation
 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
 4. Førstehjælpsforanstaltninger
 5. Brandbekæmpelse
 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
 7. Håndtering og opbevaring
 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
 9. Fysiske og kemiske egenskaber
 10. Stabilitet og reaktivitet
 11. Toksikologiske oplysninger
 12. Miljøoplysninger
 13. Bortskaffelse
 14. Transportoplysninger
 15. Oplysninger om regulering
 16. Andre oplysninger

 

Det kan tage lang tid at gennemgå alle disse for at finde de oplysninger, du leder efter. Heldigvis er ikke alle punkter lige så vigtige, men der er syv, du bør kende. Punkt 2, 3, 4, 7, 8, 11 og 15 er især nyttige, når man vurderer arbejdsmiljøet. Vi har samlet en oversigt over de 7 vigtigste punkter i et datablad - download her.

 

For dig med leverandøransvar

 

Læs mere om, hvordan SDS-publiseringsløsningen Publisher giver forbindelse mellem dig og dine kunder, så du nemt kan offentliggøre, opdatere og distribuere dine sikkerhedsdatablade direkte til dine kunders kemidatabase. I en fælles database er hele værdikæden forbundet, hvilket gør det nemt at offentliggøre, opdatere og stille lovpligtig kemisk dokumentation til rådighed.

 

For dig med arbejdsgiveransvar

 

Kemidatabasen Chemical Manager er alt hvad du har brug for for at samle alle dine sikkerhedsdatablade, kortlægge jeres brug af kemi, vurdere risiko og tage handling - skræddersyet til alle typer virksomheder og budgetter.

 

Få styr på kemien med Chemical Manager

Med EcoOnlines Chemical Manager holder du styr på din kemiske dokumentation og kommunikation:

 • Find dine SDS'er i Nordens største SDS database
 • SDS'er holdes løbende opdaterede
 • Opret kemisk APV med automatisk udtræk af info fra sikkerhedsdatablad
 • Og meget mere!

 

New call-to-action

Offentliggjort
23. February 2020