software til substitution af kemikalier

Processen med at substituere kemikalier

EcoOnline Blog

Arbejdet med substitution og udfasning af farlige kemikalier er et kontinuerligt og vigtigt arbejde. Ikke alle ved, hvordan man gør det effektivt. Lær mere om processen, og start substitution allerede i dag!

 

For at være i stand til at udføre processen på en effektiv småde er det nyttigt at lære mere om substitution. Ved at bruge en trinvis metode til substitution bliver det lettere at begynde processen med at bruge mindre farlige kemikalier på din arbejdsplads. Når du har prøvet denne metode, lærer du, hvad der fungerer bedst for din virksomhed, og hvordan du etablerer en rutine, som du og dine kolleger kan bruge.

Substitution er ikke så let som at erstatte et kemikalie med et andet, og processen er muligvis ikke den samme i alle situationer. Metoder, der fungerer til én virksomhed eller proces, er muligvis ikke egnet til en anden virksomhed eller måde at bruge kemikaliet på.

En metode til at bruge det, er at se på produktionsteknikker og produktdesign. For eksempel, når man designer en stol, kan man muligvis bruge kile eller slå stykker sammen til at samle stolen i stedet for at bruge lim eller skruer. Ofte er du nødt til at prøve forskellige løsninger og alternativer for at finde den bedste. Områder, der skal overvejes, er blandt andet fare og eksponering for kemikalierne, tekniske ydelser, økonomiske aspekter, energi og ressourceforbrug, affald og genanvendelse.

 

En proces til at begynde med substitution

 

Nedenfor præsenterer vi 5 trin, du kan følge. Disse trin er metoder, der er baseret på både ECHAS-modul "Hvordan substituerer du?" og det svenske kemiske agenturs modul med 7 trin til udfasning af kemikalier.

 

1. Identificer det stof, du vil evaluere, og erstatte eller udfase

 

 

LETTERE SUBSTITUTION MED CHEMICAL MANAGER >

 

2. Identificer mulige alternativer

 

Nu er det tid til at se dig om efter alternativer. Start med at spørge dig selv:

  • Hvordan ville du have løst problemet, hvis I i første omgang ikke havde dette kemikalie? Har du for eksempel virkelig brug for at give dine kunder en trykt kvittering, der kan indeholde udviklere af farligt blæk, eller ville en elektronisk kvittering være et passende alternativ?

 

3. Evaluer, sammenlign og udvælg alternativer

  • Hvis du har brug for at anvende et kemikalie, hvilke andre muligheder kan du vælge mellem? Der er digitale tjenester, som du kan tilføje til et digitalt kemisk register for at finde muligheder for at bruge og evaluere andre kemikalier.
  • På hvilke måder kan mennesker eller miljø udsættes for det alternative produkt eller affaldsprodukter under fremstilling, brug, bortskaffelse som affald eller i genbrug?
  • Hvordan påvirker den alternative metode eller substans kvalitet og funktion?’

I substitutionsprocessen skal du prioritere de elementer, du vurderer først og hvor detaljerede. Når man ser på forskellige kemikalier, skal man altid vurdere risikoen - hvor farligt kemikaliet er - og hvordan mennesker og miljø vil blive udsat.

Du kan også bruge PRIO og SIN-listen i dette trin. Se også livscyklusperspektivet for både nye produktdesign uden kemikalier og den kemiske fare sammenlignet med for eksempel gasemissioner.

 

LETTERE SUBSTITUTION MED CHEMICAL MANAGER >

 

4. Test, implementer og forbedr

 

Vælg hvilket nyt kemikalie eller måde at løse det problem, du skal teste først. Bestem, hvordan du vil udføre testen og hvor lang testperioden skal være. Se på de forskellige omkostninger ved de forskellige metoder, du vil bruge til at teste den nye løsning.

Når din pilottest er blevet startet, kan du begynde at implementere alternativet. Sørg for, at du har en detaljeret plan for at implementere substitutionen.

Indsaml feedback fra alle, der er direkte berørt af substitutionen og foretag de nødvendige forbedringer. Gør det lettere at evaluere og forbedre på længere sigt ved hjælp af et kemisk styringssystem.

 

5. Informer leverandørkæden

 

Dine kunder og leverandører skal informeres om dine ændringer. Måske ønsker du også at offentliggøre oplysningerne på dit websted for at få en fordel i forhold til dine konkurrenter. Husk, at dine kunder muligvis har brug for tid til at informere deres kunder om dine ændringer.

 

Næsten færdig med den første substitution

 

Når du nu har gennemgået alle disse trin og er færdig med at substituere, kan du opsummere oplevelsen og oprette en procedure, der skal bruges som en grundlæggende kilde til hjælp til kommende substitutioner, der kan bruges af både dig selv og dine kolleger.

 

I Chemical Manager finder du et substitutions-modul, der gør det let for dig at finde bedre alternativer og dermed substituere dine skadelige kemikalier og stoffer. Tag kontakt til os nedenunder og få at vide, hvordan vi kan hjælpe dig!

 

New call-to-action

 

Offentliggjort
27. February 2020