EcoOnline DK Blog

EcoOnline Blog

minimer sygefravær på arbejdspladsen

Sådan reducerer du jeres sygefravær med 5 simple fokusområder

Du kan aldrig reducere jeres sygefravær helt, idet medarbejdere uundgåeligt bliver syge af og til. Men jo bedre du er til at tackle og påvirke forhold, der leder til sygdom og sygefravær, jo bedre...

Læs mere
En arbejdspladsbrugsanvisning er for eksempel et krav for faremærkede spraymalinger

Arbejdspladsbrugsanvisningen og nye regler for kemisk APV

En arbejdspladsbrugsanvisning var et lovpligtigt dokument, der indtil 1. juli 2019 blev brugt til at instruere medarbejderne i sikker håndtering af farlige kemiske produkter. Efter denne dato...

Læs mere
REACH forordningen er administreret af det europæiske kemikalieagentur, ECHA

REACH forordningen: Sådan opfylder du kravene til kemisk sikkerhed og risikovurdering

Producerer, importerer eller bruger din virksomhed kemikalier eller kemiske produkter?

Læs mere
Kemiske stoffer i arbejdsmiljøet kan også forårsage brand og eksplosioner

Sådan håndterer du skadelige stoffer i arbejdsmiljøet

En af de mest almindelige farer og risici på arbejdspladsen er brug, håndtering og opbevaring af farlige stoffer. Regler for kontrol med farlige stoffer er indført for at vejlede arbejdsgivere om,...

Læs mere
dame med handsker

Substituering af miljøskadelige kemikalier

Den gradvise eliminering af kemikalier er en af hjørnestenene i moderne kemikalielovgivning. Det gælder om at eliminere de mest skadelige kemikalier, så de ikke ender i miljøet og fødevarekæden....

Læs mere
om arbejdsmiljø og hjemarbejde under coronavirus covid-19

Om at arbejde hjemmefra under COVID-19

For at reducere spredningen af ​​COVID-19 følger størstedelen af erhvervslivet vejledningen fra lokale sundhedsmyndigheder og lader alle medarbejdere arbejde hjemmefra. EcoOnline støtter fuldt op...

Læs mere
medarbejder der bærer sikkerhedsmaske

5 risici, du står overfor, når du ikke substituerer kemikalier

Der er mange grunde til at substituere kemikalier og vælge mindre farlige alternativer for at reducere risici på din arbejdsplads. Men hvad er effekten af at substituere farlige stoffer og...

Læs mere
Lov om substitution

Sådan overholder du loven om kemisk substitution

I henhold til sundheds- og sikkerhedslovgivning skal farlige kemikalier i produkter eller processer gennemgås, udskiftes og erstattes med sikrere alternativer. I henhold til reglerne om...

Læs mere

Kemidatabase - hvad og hvorfor?

En kemidatabase er en samling af sikkerhedsdatablade og kemiske risikovurderinger for farlige kemikalier, der anvendes eller produceres i virksomheden.  

Læs mere
software til substitution af kemikalier

Processen med at substituere kemikalier

Arbejdet med substitution og udfasning af farlige kemikalier er et kontinuerligt og vigtigt arbejde. Ikke alle ved, hvordan man gør det effektivt. Lær mere om processen, og start substitution...

Læs mere