EcoOnline DK Blog

EcoOnline Blog

Kemisk risikovurdering Header image

Din totale guide til kemisk risikovurdering (kemisk APV)

Findes der farlige kemiske stoffer og materialer på din arbejdsplads, skal du vurdere jeres brug af dem i en særlig kemisk risikovurdering (også kaldet kemisk APV). Formålet er, at få overblik...

Læs mere
Header image CLP-2

CLP-forordningens 3 elementer - og dine pligter i leverandørkæden

Her kan du få det fulde overblik over CLP-forordningen, der fastsætter, hvordan farlige kemiske stoffer og blandinger (kemikalier) skal klassificeres, mærkes og emballeres.  

Læs mere
Header image sub 4

Substitution: Sådan erstatter du sundhedsskadelig kemi i virksomheden

Kemiske stoffer og materialer er en stor del af det daglige arbejdsmiljø på mange danske arbejdspladser. De kan udgøre en stor sundhedsrisiko, hvis ikke de håndteres rigtigt. Du kan imødekomme de...

Læs mere
Header imagev3

Farlige stoffer på arbejdspladsen - de mest udsatte brancher

Der er langt imellem de virksomheder og organisationer, som slet ikke håndterer farlige stoffer og materialer. Nogle er dog mere udsatte end andre, og I det følgende giver vi dig et overblik over...

Læs mere
Header image

Dine 6 lovmæssige pligter til dokumentation af farlige stoffer og materialer

Om sikkerhedsdatablade, arbejdspladsbrugsanvisninger, kemisk APV og hvad du som arbejdsgiver eller arbejdsmiljørepræsentant er lovmæssigt forpligtet til at gøre for at passe på dine medarbejdere.

Læs mere