EcoOnline Blog

Sådan tager du styring over arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen er to emner, der favner bredt, og at få et komplet overblik kan derfor være en langhåret og tidskrævende opgave. Med...

Læs mere

Sikkerhed på arbejdspladsen: Derfor betaler det sig

Arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen er temaer, der har modtaget stigende fokus hos både Regeringen, brancheorganisationer og mange af arbejdsmarkedets p...

Læs mere

Sådan reducerer du jeres sygefravær med 5 simple fokusområder

Du kan aldrig reducere jeres sygefravær helt, idet medarbejdere uundgåeligt bliver syge af og til. Men jo bedre du er til at tackle og påvirke forhold, der lede...

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisningen og nye regler for kemisk APV

En arbejdspladsbrugsanvisning var et lovpligtigt dokument, der indtil 1. juli 2019 blev brugt til at instruere medarbejderne i sikker håndtering af farlige kemi...

Læs mere

REACH forordningen: Sådan opfylder du kravene til kemisk sikkerhed og risikovurdering

Producerer, importerer eller bruger din virksomhed kemikalier eller kemiske produkter?

Læs mere

Sådan håndterer du skadelige stoffer i arbejdsmiljøet

En af de mest almindelige farer og risici på arbejdspladsen er brug, håndtering og opbevaring af farlige stoffer. Regler for kontrol med farlige stoffer er indf...

Læs mere

Substituering af miljøskadelige kemikalier

Den gradvise eliminering af kemikalier er en af hjørnestenene i moderne kemikalielovgivning. Det gælder om at eliminere de mest skadelige kemikalier, så de ikke...

Læs mere

Om at arbejde hjemmefra under COVID-19

For at reducere spredningen af ​​COVID-19 følger størstedelen af erhvervslivet vejledningen fra lokale sundhedsmyndigheder og lader alle medarbejdere arbejde hj...

Læs mere

5 risici, du står overfor, når du ikke substituerer kemikalier

Der er mange grunde til at substituere kemikalier og vælge mindre farlige alternativer for at reducere risici på din arbejdsplads. Men hvad er effekten af at su...

Læs mere